Hỗ trợ trực tuyến

Bảng giá

Bảng giá khởi tạo:

Tên dịch vụGiá khởi tạo VND( 1 năm)
Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu có sẳn600 000
Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu theo yêu cầu500 000 - 5 000 000
Website bán hàng theo mẫu có sẳn1 000 000
Website bán hàng mẫu theo yêu cầuPhụ thuộc vào tính năng yêu cầu trong website
Tên miền .vn825 000
Tên miền .com, .net219 000
Tên miền .info87 000
Tên miền .com.vn693 000
Tên miền .org164 000


Bảng giá duy trì hàng năm:

Tên dịch vụGiá gia hạn VND( 1 năm)
Website doanh nghiệp780 000
Website bán hàng, nhiều dự án (có bật tính năng quản lý sản phẩm)900 000
Tên miền .top, .org329 000
Tên miền .vn482 000
Tên miền .net, .com329 000
Tên miền .info351 000
Tên miền .com.vn693 000
Tên miền .biz319 000